Back

Lexalert en Monard Law presenteren webinar: Hervorming van het goederenrecht: nieuwe spelregels voor vastgoedeigenaars

 

Lexalert en Monard Law presenteren webinar: Hervorming van het goederenrecht: nieuwe spelregels voor vastgoedeigenaars

Stefaan Van Dyck

Lexalert en Monard Law presenteren het webinar Hervorming van het goederenrecht.

Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel houdende Boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek aangenomen. Op één uitzondering na, treedt de Wet in werking op 1 september 2021.

Stefaan Van Dyck een praktische inkijk in de nieuwe wet en toont aan waar de relevante vernieuwing zit, welke (nieuwe) mogelijkheden geboden worden en, vooral, hoe er kan/moet geanticipeerd worden op de nieuwe wettelijke bepalingen:

Vruchtgebruik: rechtspersonen en minder conflicten
Burenhinder en -ruzies: nieuwe criteria, procedures en middelen ter voorkoming en beslechting
Grensoverschrijdende constructies: specifieke regels voor over- en onderbouw
Natrekking: coherentere vergoedingsregeling
Erfdienstbaarheden: vereenvoudiging en verduidelijkingen, ook in verband met ontstaan
Vrijwillige mede-eigendom: nieuwe regeling om toch te kunnen verdelen
Erfpacht en opstal: de Wetten van 1824 gewijzigd en geïntegreerd in het wetboek
Bouwprojecten: de invoering van een extra dimensie: het 3-dimensionaal eigendomsrecht en de volume-eigendom
Gevonden voorwerpen: de eerlijke vinder en de redelijke beloning
Hypotheekregister en de kantmelding: vervollediging informatie

 

Schrijf u nu in

 

 

Meet our experts

Stefaan
VAN DYCK
associate-partner